Sukavej Hospital (โรงพยาบาลศุขเวช)

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับ ผู้ใหญ่ และ ผู้สูงอายุ

วัคซีนสำหรับ อายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป

วัคซีนแนะนำ

วัคซีนที่อาจพิจารณาฉีด​

วัคซีนบาดทะยัก - คอตีบ - ไอกรน ชนิดไร้เซลล์

ให้วัคซีน Tdap แทน Td 1 ครั้ง เป็นการกระตุ้น ฃให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคเพียงพอ เพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคไอกรนในผู้ใหญ่ และส่งผลในการลดแพร่เชื้อจากผู้ใหญ่สู่เด็กเล็ก ซึ่งเด็กเล็กมีอัตราป่วยตายสูงเมื่อป่วยเป็นโรค

วัคซีนไวรัสตับอักเสบ

2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด)

วัคซีนงูสวัด 1 เข็ม

อาการข้างเคียงและการดูแลหลังจากได้รับวัคซีน

วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีความปลอดภัยสูง

แต่ยังคงพบอาการข้างเคียงได้บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่รุนแรง และยอมรับได้ และหายไปในระยะ 2-3 วัน

อาการข้างเคียงของวัคซีนมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของวัคซีน

ซึ่งวัคซีนเชื้อตาย มักทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้เร็วหลังจากได้รับวัคซีน โดยเฉพาะเรื่องไข้ ส่วนวัคซีนเชื้อเป็นมักมีอาการข้างเคียงคล้ายกับอาการของโรคนั้น ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก และอาการมักเกิดขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนไปแล้วหลายวันอาการข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

การรักษาอาการข้างเคียงอาจทำได้โดยกระประคบน้ำอุ่นบริเวณที่บวม

ซึ่งจะช่วยให้ทุเลาลง หรืออาจให้ยาแก้ปวดลดไข้ร่วมด้วย ควรปรึกษาแพทย์ในกรณีที่อาการรุนแรง หรือไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน

อ้างอิง : โอฬาร พรหมาลิขิต และคณะ วัคซีน น่ารู้.กรุงเทพฯ: สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2548 ขอบคุณข้อมูล บริษัท ชาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด