Sukavej Hospital (โรงพยาบาลศุขเวช)

บริการฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลศุขเวช  ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่( Mobile Checkup) และงานดูแลผู้สูงอายุแล้ว ยังให้บริการฉีดวัคซีนทั้งในและนอกสถานที่ ให้บริการวัดซีนไข้หวัดใหญ่ 3 และ 4 สายพันธุ์ ไวรัสตับอักเสบบี, ไข้เลือดออก ฯลฯ ซึ่งให้บริการทั่วประเทศไทย โดยทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีความชำนาญการสูง

ขั้นตอนการเข้ารับวัคซีน

1. จุดลงทะเบียน

- แจ้งชื่อหรือรหัสพนักงาน โดยแสดงบัตรพนักงานหรือบัตรประชาชน

- ทางเจ้าหน้าที่ รพ.ศุขเวชฯ ปริ้นบาร์โค้ดเพื่อติดกับใบเซ็นต์ยินยอม และยื่นให้พนักงานเพื่อนำไปกรอกข้อมูลรายละเอียดต่อไป

2. จุดชักประวัติ

- เจ้าหน้าที่คอยช่วยและประสานงานซักประวัติ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ก่อนได้รับการฉีดวัคซีนและประวัติการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อาการต่างๆและจุดนี้ หากมีใครสงสัยเพิ่มเติมก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนจะมีเจ้าหน้าที่พาไปพบและปรึกษาแพทย์

3. จุดฉีดวัคซีน

- พนักงานยื่นเอกสาร แก่พยาบาลผู้ที่จะทำการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พยาบาลสอบถามซักประวัติเพิ่มเติมและกระทำการฉีดวัคซีนตามขั้นตอนและเน้น sterile tecnique ต่อไปพร้อมให้คำแนะนาการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน และสังเกตุอาการ ต่างๆหลัง ฉีดวัคซีน

5. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- พนักงานหรือเจ้าหน้าที่บางท่านที่อาจมีภาวะกลัวเข็มหรือใจสั่นพบอาการข้างเคียงหลัง ฉีดวัคซีน (ส่วนน้อยมากที่พบอาการต่างๆเหล่านี้ 1:200 คน)ทางรพ.จะมีจุดปฐมพยาบาลเล็กๆไว้คอยให้บริการพร้อมด้วยรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่เตรียมไว้หากมี เหตกุารณ์ฉุกเฉินพร้อมส่งต่อเพื่อรับการรักษาและแก้ไขต่อไป

4. จุดพบแพทย์

- หากพนักงานบางท่านมีข้อสงสัย เรื่องของโรคประจำตัว บางโรค หรือไม่แน่ใจในเรื่องการฉีดวัคซีนเรามีจุดบริการปรึกษาแพทย์เพื่อให้ข้อมลูและตรวจร่างกายเบื้องต้นแก่พนักงานให้ เกิดความมั่นใจก่อนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เตรียมตัวอย่างไร ก่อนเข้ารับวัคซีน

ข้อปฏิบัติก่อนรับการฉีดวัคซีน

1. ตรวจสอบ กำหนดวัน / เวลา ที่ได้รับการนัดหมาย

2. แจ้งเจ้าหน้าที่

หากมีอาการไม่สบาย มีไข้ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป

ข้อควรปฏิบัติหลังรับวัคซีน

1. สังเกตุการ 30 นาที

หลังจากรับวัคซีน สังเกตุอาการว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่

2. อาการปวด บวม ร้อน แดง หรือผื่นขึ้นบริเวณที่ฉีด

วัคซีนอาจก่อให้เกิดอาการ แต่อาการเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นเพียง 1-2 วัน หลังจากฉีดวัคซีน หากมีอาการดังกล่าวให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่น ประคบและกินยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ ตามคำแนะนำของแพทย์

3. อาการตัวร้อน

วัคซีนอาจทำให้ตัวร้อน เป็นไข้ได้ แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ และทานยาลดไข้ตามอาการ หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์

4. อาการข้างเคียงอื่นๆ

หากมีอาการอาเจียน กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผื่นลมพิษ หรืออาการข้างเคียงอื่นๆ ที่รุนแรงรีบปรึกษาแพทย์