Sukavej Hospital (โรงพยาบาลศุขเวช)

โรงพยาบาลศุขเวชฯ

              โรงพยาบาลศุขเวช เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่รับดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชราและบ้านพักคนชรา, ดูแลผู้ป่วย, รักษาผู้ป่วย และบริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งมีความเข้าใจและต้องการแบ่งเบาภาระของท่าน ใน การดูแลผู้สูงอายุ มาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว โดยทีมแพทย์, พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรม หลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง บริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ทั้งห้องแอร์เดี่ยว ห้องแอร์คู่ และห้องแอร์รวม พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายครบครัน นอกจากนี้มีบรรยากาศแวดล้อมที่อบอุ่นใจเหมือนครอบครัว และบริการที่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โรงพยาบาลศุขเวชฯ เป็นหนึ่งในข่ายใยมิตรภาพเครือข่ายพุทธิกา เน้นในเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นความสุขใจที่ปลายทางของชีวิตด้วยน้ำใจของแพทย์ และพยาบาลที่ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั้งกาย และจิตใจมีนักกายภาพบำบัดที่จะกระตุ้นสภาพร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาพที่ดี มีพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน มีนักโภชนาการที่ให้คำแนะนำตลอดจนจัดอาหารที่ถูกหลักและมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะกับผู้สูงอายุทุกราย มีการบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน เพื่อหารายได้เพิ่มให้สามารถคงราคาค่าบริการภายในไม่สูงเท่าโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานเดียวกัน
โรงพยาบาลศุขเวช นอกจากการให้บริการดูแลผู้ป่วยภายในแล้วโรงพยาบาล โรงพยาบาลศุขเวชเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นผลงานการบริการที่มีคุณภาพที่ดี ให้ความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ ด้วยค่าบริการที่เหมาะสม เช่น  การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชน ( Check UP Mobile ) และเป็นสถานพยาบาลหนึ่งในไม่กี่แห่งของประเทศไทย  ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พรบ. ที่อนุญาตให้ทำการออกให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ได้ จาก สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( ลำดับที่ ๗๒ )  โรงพยาบาลศุขเวช ตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง 21 (ซ.นวศรีแยก 2) ถนนรามคำแหง

 • ให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 มีเปิดรักษาและบริการให้กับผู้ป่วยและผู้สูงวัย สำหรับการพักฟื้นและการบริบาลผู้สูงวัย ผู้ที่มีความจำเป็นต้องรักษาใกล้ชิดแพทย์และพยาบาล สามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยในได้ถึง  40  เตียง  
 • ได้รับการจัดตั้งตามมาตรฐานของสถานพยาบาลประเภทผู้ป่วยเรื้อรัง ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ปี พ.ศ. 2552 
 • มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่ 10207000262 จากกระทรวงสาธารณสุข

" เนอสซิ่งโฮมที่ไม่ได้เป็นโรงพยาบาล จะไม่ได้รับอนุญาตดำเนินการจากกระทรวงสาธารณสุข "

คุณภาพมาตรฐาน

ตรวจสุขภาพ

รับรองโดยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ

มาตราฐาน ISO 9001:2008 URS

ตรวจสุขภาพ

ได้ผลรับรองจาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

รมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

ตรวจสุขภาพ

คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

จากสภาเทคนิคการแพทย์ ( Laboratory Accreditation : LA )

 1. โรงพยาบาลศุขเวช จดทะเบียนวันที่ 20 สิงหาคม 2540 โดยใช้ชื่อ บริษัท นวศรี การแพทย์ จำกัด
 2. หมายเลขทะเบียน : 0105540075217
 3. หมายเลขใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 10207000262
 4. กรรมการบริษัท 1. นายเจษฏา ณ ปลอด 2. นายมนต์ชัย ภูทัด
 5. ที่ตั้ง 20/6  ซอยนวศรี 2  ถนนรามคำแหง 21  แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310

โรงพยาบาลศุขเวช มีบริการ อะไรบ้าง

 1. ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นความถูกต้องและแม่นยำ
 2. ให้บริการตรวจตามความเสี่ยง ด้านงานอาชีวะเวชศาสตร์
 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ และโรคเกิดจากการทำงาน
 4. ให้การบริการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล
 5. ให้บริการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำสถานประกอบการ
 6. ให้บริการจัดหาบริการเวชภัณฑ์ยากับสถานประกอบการ