Sukavej Hospital (โรงพยาบาลศุขเวช)

บริการฉีดวัดซีน

โรงพยาบาลศุขเวชฯ

นอกจากงานดูแลผู้สูงอายุแล้ว ยังให้บริการฉีดวัคซีนทั้งในและนอกสถานที่ ให้บริการวัดซีนไข้หวัดใหญ่ 3 และ 4 สายพันธุ์ ไวรัสตับอักเสบบี, ไข้เลือดออก ฯลฯ ซึ่งให้บริการทั่วประเทศไทย โดยทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีความชำนาญการสูง

ข้อควรปฏิบัติหลังรับวัคซีน

1. สังเกตุการ 30 นาท

หลังจากรับวัคซีน สังเกตุอาการว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่

2. อาการปวด บวม ร้อน แดง หรือผื่นขึ้นบริเวณที่ฉีด

วัคซีนอาจก่อให้เกิดอาการ แต่อาการเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นเพียง 1-2 วัน หลังจากฉีดวัคซีน หากมีอาการดังกล่าวให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่น ประคบและกินยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ ความคำแนะนำของแพทย์

3. อาการตัวร้อน

วัคซีนอาจทำให้ตัวร้อน เป็นไข้ได้ แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ และทานยาลดไข้ตามอาการ หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์

4. อาการข้างเคียงอื่นๆ

หากมีอาการอาเจียน กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผื่นลมพิษ หรืออาการข้างเคียงอื่นๆ ที่รุนแรงรีบปรึกษาแพทย์